Fusion 360 Özellikleri
Simülasyon

Simülasyon

Genel Bakış

Gerçek dünya koşullarında hayatta kalmalarını sağlamak için tasarımlarınızı test edin. Ürünlerinizi dijital olarak simüle edin ve tam olarak doğrulanmış çözücüler kullanarak prototip oluşturma maliyetini azaltın.

Bulutta Analiz

Bulut kredilerini kullanarak, pahalı donanım ihtiyacını ortadan kaldırırın, birden çok testi hızlı bir şekilde kurun ve analiz edin.

Geniş Çalışma

Doğrusal olmayan sekiz farklı hata kriterinde test ve daha fazla işlemleri gerçekleştirin.

Basitleştirme

Çözüm süresini kısaltın veya simülasyon çalışma alanına özgü tasarım değişikliklerini keşfedin.

Sonuçları Karşılaştırma

Tasarım değişikliklerinin avantajlarını, senkronize bir görünümde 4 farklı yinelemede kolayca görselleştirin.

Modal Frekans

Sistemlerinizin doğal frekanslarını anlayarak yıkıcı titreşimden kaçının.

Termal ve Termal Gerilim

Termal dağılımları ve bunların fiziksel kuvvetlerle nasıl etkileşime girdiğini kavrayın.

Burkulma

Simülasyon kullanarak, baskı altındaki yetersiz üyeler için beklenmedik hata modlarını tahmin edin.

Doğrusal Olmayan Gerilme

Tasarımınızdaki kalıcı deformasyonları ve doğrusal olmayan malzemeleri analiz edin.

Olay Simülasyonu

Tasarımınızın çeşitli etki senaryolarına dayanacağından emin olun.

Şekil Optimizasyonu

Entegre simülasyonu kullanarak hafif ağırlık için tasarımınızdaki gereksiz bölgeleri belirleyin.